Elementler

Elementler

Elementler

Evrenin işleyişi dört element üzerine kurulmuştur. Bunlar hava, su, ateş ve topraktır. Bu elementlerin birbirleri ile olan uyumları sayesinde dünya da var olmuştur. Astrolojide de benzer bir yaklaşım olduğu için, var olan on iki burç da kendi arasında bir dengede bulunmaktadır. Astrolojide yer alan elementler ve bu element gruplarında bulunan burçlar şu şekildedir.